Optimalizujeme webové stránky

Zjistíme, jak se stánce daří

Zavedeme analytické nástroje

Získáme odrazový můstek, proti kterému se můžeme začít zlepšovat.

Nastvíme:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Hotjar
Provedeme uživatelské testy

Na vzorku lidí "z ulice" testujeme průchod stránkami, který nahráváme. Zjišťujeme, zda chápou, jakou službu / produkt stránka nabízí a zda jsou schopni dojít až k finálnímu kroku. Tím může být nákup nebo odeslání kontaktního formuláře. Často se zjistí řada závažných a menších problémů, které je potřeba odstranit.

Zároveň děláme na náhodném vzorku lidí tzv. 5-sekundový test, který odhalí, jestli uživatelé už od prvních chvil chápou, co prodáváte a jak se jmenujete. Na stránkách totiž není tolik důležité estetické zpracování jako přehlednost a kvalita prezentovaných informací.

Zvyšujeme (vnímanou) hodnotu vašeho produktu

Social proof, authority, cognitive dissonance a další - jedná se o koncepty z behaviorální psychologie. Popisují jevy, které mají vliv na vnímání hodnoty služeb / produktů. Zde je naše síla.

Testujeme hypotézy vedoucí ke zlepšení prodejů

Hypotézy vytváříme na základě vyhodnocení výše zmíněných bodů.

Vyhodnocujeme vliv změn na cíle společnosti

S každou iterací se stránky zlepšují a generují tak zázemí pro lepší a častější obchody vaší společnosti. Vše vám průběžně reportujeme v přehledných statistikách.

Iterujeme, zlepšujeme kousek po kousku

S každou úpravou a vyhodnocením se dostáváme o krok dál.